Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Łódź

Rekrutacja w UNS

Uczelnia Nauk Społecznych zaprasza na studia II stopnia. Zapisy przyjmowane są do 28 lutego 2019 roku.

Rekrutacja śródsemestralna na studia II stopnia.
Do 28.02.2019 UNS rekrutuje na studia II stopnia ma kierunku Pedagogika:

PEDAGOGIKA - studia magisterskie

  • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu
  • Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogiczna
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
  • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
  • Gerontologia społeczna i oświatowa
  • Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
  • Resocjalizacja i socjoterapia
  • Trening rozwoju jednostki i grupy

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych
Tabela opłat za studia


data ostatniej modyfikacji: 2019-01-18 11:28:57
Komentarze
 
Polityka Prywatności