Serwis dział języki - Zestawienie szkół językowych w Łodzi dla studentów - Studencki Informator Regionalny - Łódź

Studium Języków Obcych ALMA

ul. Tuszyńska 31
93-020 Łódź
tel. (42) 682-12-10

ul. Lermontowa 7
Łódź
tel. (+48 605 821 617

ALMA, centrum nauczania języków obcych - funkcjonuje od 1988 r. jako pierwsza prywatna szkoła językowa w Łodzi! Co sprawia, że do Studium uczęszczają od lat setki słuchaczy, nierzadko z odległych okolic miasta? Oto, co wyczytaliśmy z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów ALMY:

  1. ciekawe lekcje - z aktywnym udziałem uczniów, prowadzone z humorem, w atmosferze wzajemnej życzliwości,
  2. profesjonalni lektorzy - chętnie udzielający pomocy, cieszący się autorytetem wśród uczniów,
  3. systematyczne testy diagnozujące postęp słuchaczy w zakresie opanowania poszczególnych sprawności językowych postrzegane jako element motywacyjny i wspierający. Nie wypada się nie uczyć...
  4. możliwość uzyskania szybkiej informacji na temat nieobecności dziecka na zajęciach lub wyników nauczania,
  5. ujednolicony wiek oraz poziom zaawansowania językowego uczestników grupy,
  6. estetyczne sale lekcyjne, wyposażone w nowoczesne środki audiowizualne, dostęp do sal komputerowych, biblioteka dysponująca bogatym zbiorem obcojęzycznych pozycji książkowych oraz bezpłatnym dostępem do internetu.


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności