Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Łódź

Certyfikat Uczelnia Liderów dla AHE

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi została doceniona za kształcenie LIDERÓW SPOŁECZNYCH. To absolwenci AHE wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i kompetencje liderskie szczególnie poszukiwane na rynku pracy.

Otrzymany certyfikat potwierdza, że Akademia prowadzi studia w taki sposób, by kształtować u studentów postawy innowacyjne, uczyć ich kreatywnego myślenia i twórczego działania, a także umiejętności elastycznego reagowania na zmiany. Certyfikat jest również potwierdzeniem, że AHE w Łodzi kształci absolwentów zgodnie z potrzebami i wymogami rynku pracy, aktywnie współpracuje z otoczeniem gospodarczym oraz inwestuje w rozwiązania (organizacyjne, infrastrukturalne) ukierunkowane na budowanie kultury jakości.

Wyróżnienie Aurea Praxis zostało przyznane również rektorowi AHE w Łodzi, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofowi Kusalowi za szczególne osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.

„Gratuję dotychczasowych osiągnięć, unikatowych pomysłów, nowatorskich programów studiów, innowacyjnych wdrożeń i nietuzinkowego podejścia do zarządzania na rynku szkolnictwa wyższego. Życzę także, by wszystkie rozwiązania, które poddane zostały ocenie w konkursie „Uczelnia Liderów”, udało się Państwu nie tylko utrzymać, ale również twórczo rozwinąć: z korzyścią dla studentów, absolwentów i pracodawców” – podsumowała galę prezes Grażyna Kaczmarczyk.

data ostatniej modyfikacji: 2019-07-08 11:06:27
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języków w Łodzi
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni
UNS_220.jpg
AHE_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura SGGW - zaplecze dydaktyczne
miniatura FOTO 1
 
Polityka Prywatności