Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Łódź

Łódź - imprezy, koncerty, informacje

kategoria
2016-06-30

Praktycy o zarządzaniu w sektorze publicznym

Jak poprzez promocję miasta wspierać rozwój lokalny, włączać mieszkańców w zarządzanie miastem i regionem oraz jak dążyć do poprawy jakości i dostępności usług publicznych? I w jaki sposób instytucje publiczne powinny budować relacje ze swoimi interesariuszami? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy na „Spotkania z Menedżerami Publicznymi” – cykl otwartych prelekcji praktyków w dziedzinie zarządzania publicznego. Pierwsze spotkanie już w najbliższy poniedzia

„Spotkania z Menedżerami Publicznymi” to cykl wystąpień najlepszych specjalistów i menedżerów instytucji publicznych, m.in. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Urzędu Miasta Łodzi. Zaproszeni goście będą podejmować tematy stanowiące współcześnie największe wyzwania dla sektora publicznego. Prelegenci będą omawiać poszczególne problemy z perspektywy jednostki organizacyjnej, którą kierują, z uwzględnieniem własnych zawodowych doświadczeń. Dyskusje eksperckie będą dotyczyły:

·         Promocji miasta i regionu jako sposobu wspierania rozwoju lokalnego

·         Partycypacji mieszkańców w zarządzaniu miastem i regionem

·         Budowania relacji instytucji publicznych z ich strategicznymi interesariuszami (publicznymi, społecznymi, prywatnymi)

·         Usług publicznych adekwatnych do potrzeb i możliwości – w kierunku poprawy jakości usług publicznych oraz zwiększenia ich dostępności

 

„Spotkania z Menedżerami Publicznymi” będą się odbywać od marca do czerwca, w wybrane poniedziałki w godzinach 9.45 - 11.15 w budynku Wydziału Zarządzania UŁ. Na marzec zaplanowano dwie dyskusje:

 

14 marca 2016 r.

Jakub Mielczarek, Sekretarz Województwa Łódzkiego

SAMO-RZĄDZIĆ, czyli co?

sala: 31 (parter)

 

21 marca 2016 r.

Bartłomiej Wojdak, Dyrektor Biura Promocji i Turystyki UMŁ

Angażowanie lokalnej społeczności źródłem sukcesu działań reklamowych Miasta
- na przykładzie kampanii 'Łódź Pozdrawia'

sala 31 (parter)

 

Spotkania są otwarte. Zgłoszenia uczestnictwa można zgłaszać na adres: rmp@wz.uni.lodz.pl

 

Organizatorem projektu jest Rada Menedżerów Publicznych działająca przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego od 2004 roku. Jej celem jest zacieśnianie współpracy administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz organizacji sektora użyteczności publicznej z Wydziałem Zarządzania UŁ w zakresie potrzeb dydaktycznych oraz badawczych. Członkami Rady są przedstawiciele władz samorządowych z obszaru województwa oraz organizacji użyteczności publicznej, między innymi Prezydent Miasta Łodzi, Marszałek Województwa Łódzkiego czy prezesi spółek miejskich.

dodane przez promocjawz309


data ostatniej modyfikacji: 2016-03-11 10:40:24
Komentarze

Nauka języków w Łodzi
boks.gif

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
UNS_220.jpg
WSSIP_220.jpg
AHE_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Uniwersytet Jagielloński
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności