Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Łódź
06.10.2020

Droga do samodzielności - IPET - szkolenie w UNS

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi organizuje 8 października szkolenie Droga do samodzielności - IPET, które odbędzie się w siedzibie uczelni przy ul. Kamińskiego 1. Zapisy na szkolenie przyjmowane są do 06.10.2020.

Cel szkolenia jest:

 • kształtowanie umiejętności Konstruowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych,
 • doskonalenie umiejętności planowania wsparcia dla ucznia zgodnie z jego potrzebami, możliwościami.

Treści szkolenia:

 • analiza zapisów prawa oświatowego dotyczącego kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami,
 • planowanie wsparcia dla ucznia niepełnosprawnego,
 • Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia – co to jest i do czego jest potrzebne?
 • konstruowanie IPET-u – omówienie na konkretnych przykładach.
 • korelacje pomiędzy Orzeczeniem o Potrzebie Kształcenia Specjalnego, Wielospecjalistyczną Oceną Funkcjonowania Ucznia a IPET-em.
 • najczęściej popełniane błędy przez nauczycieli.

Efekty dla uczestników
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę w zakresie:

 • podstawowych aktów prawnych dotyczących zasad tworzenia indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych;
 • zasad, metod i form pracy z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał umiejętność:

 • opracowywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania;
 • tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych zgodnie z wymogami określonymi w przepisach i potrzebami uczniów.

data ostatniej modyfikacji: 2020-09-23 11:43:52
Komentarze
 
Polityka Prywatności