15.04.2021

Zapobieganie zaburzeniom ze spectrum autyzmu? - szkolenie w UNS

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi organizuje 15 kwietnia szkolenie o tematyce zaburzeń ze spectrum autyzmu. Zapisy przyjmowane są do 13 kwietnia.

W programie szkolenia:

  1. Czynniki ryzyka autyzmu.
  2. W poszukiwaniu rozwiązań - co możemy zrobić?
  3. Wspieranie rodziny dziecka z autyzmem.

Szkolenie poprowadzi:
mgr Monika Puchalska - oligofrenopedagog z dużym doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w pracy z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością. Posiada kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, terapii i edukacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, pedagogiki wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego, terapii pedagogicznej. Zwolenniczka zmian i innowacyjnych rozwiązań. Potrafiąca słuchać, nawiązywać kontakty i wspierać jednostki w wyzwalaniu własnego potencjału. Poza pracą z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajmuje się kształceniem studentów oraz szkoleniem rad pedagogicznych w zakresie wspierania rozwoju dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności.  Prowadzi zajęcia metodą Glenna Domana dla dzieci 5, 6 letnich w Akademii Nauki. Dwukrotnie nagrodzona za wyróżniające osiągnięcia w pracy pedagogicznej. Otrzymała nagrodę ŁCDNIKP w kategorii „Kreator Kompetencji Społecznych”. Inicjatorka sieci współpracy między nauczycielami.

Miejsce: Platforma MS Teams UNS
Termin: 15.04.2021 r. godzina 16.30-18.00
Tytuł szkolenia: Zapobieganie zaburzeniom ze spectrum autyzmu?
Wykładowca: mgr Monika Puchalska


data ostatniej modyfikacji: 2021-04-09 13:43:14
Komentarze
 
Polityka Prywatności