2021-06-08

AHE zaprasza do obejrzenia wystawy w Galerii Patio2

Wystawa w Galerii Patio2

Wystawa dr Doroty Herbik będzie czynna do 8 czerwca w Galerii Patio2

Fascynuje mnie świat jako twór fenomenalny.
Obraz komunikuje się za pomocą zmysłowej formy, choć nie tyle mówi o wyglądzie rzeczy, co stara się mówić o nich samych. „Nadawanie światu kształtu” w formie obrazowej zgodnie z własnym wyobra- żeniem uznaję za wielki przywilej. Indywidualne obrazowanie staje się poszukiwaniem, wynajdywaniem ekwiwalentów własnego widzenia rzeczywistości. Poznanie rzeczywistości – to zmysłowe, oparte przede wszystkim o zmysł wzroku, jak i pozostałe aspekty życia – doświadczenie, wiedza, przekonania, emocje, intuicja rodzą we mnie przeświadczenie o wyraźnym „dostrojeniu się” do siebie form bytu, ich uporządkowaniu, o tym, że świat nie jest bezładną składanką bytów, a uporządkowanym tworem, który wart jest afirmacji i podziwu. Opieram się o dwoiste rozumienie natury, która z jednej strony podlega czytelnym prawom np. rytmu i proporcji, a z drugiej jest pełna różnorodnej dynamiki i ekspresji.
Zakładałam, że moje prace będzie cechować ta dwoistość reprezentowana przez logikę geometrycznych podziałów oraz  ich wewnętrzną organiczność. Ponieważ upatruję koherencji w formach rzeczywistości, także w swoich pracach staram się zobrazować tę wewnętrzną spójność bytu.
Wyczuwalne strukturalne cechy natury same prowokują do abstrahowania i w konsekwencji do geometryzacji form. Malowanie staje się dążeniem do uzyskania odpowiedniego stopnia syntezy formy obrazowej. Nie chodzi mi o ujmowanie „powierzchownego” piękna rzeczywistości, ale o koherentność, trafność, logiczność bytu przy całym niezliczonym bogactwie jego form. Na moim malarstwie odcisnęło piętno intensywne doświadczenie wielu miejsc. Ich obrazy noszę w sobie. Przywoływane lub pojawiające się samoczynnie formują jakby desygnaty szczególnych klimatów i jakości wizualnych.

Celebrowana przeze mnie rzeczywistość rodzi potrzebę pewnej wzniosłości i to dla niej dobieram warsztat malarski tak, aby jego „osobniczy” charakter wspomógł tworzone środki wyrazowe. Zespolenie możliwości technik akrylowej i olejnej z wgłębnymi, linearnymi żłobieniami, posłużeniem się dawną techniką srebrzenia na pulmencie i modyfikowaniem kształtu podobrazi stoi u podłoża wypracowywanych przeze mnie metod obrazowania. Rozumowy, obiektywny czynnik konstruktywny łagodzony jest przez bardziej intuicyjne opracowywanie kolorem i fakturą wnętrz zaznaczonych kształtów.

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Łodzi (obecnie ASP). Dyplom w Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. Antoniego Starczewskiego oraz w Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja Szonerta. Twórczość w sferze malarstwa, grafiki i rzeźby. Doktorat w zakresie malarstwa pt. „Poszukiwanie form artystycznego obrazowania w kolekcji obrazów Affirmatio". W pracach artystka eksploruje swój warsztat, oparty na łączeniu różnych technik malarskich, reliefu i autorskiego sposobu malowania oksydacją srebra na pulmencie.
Wybrane wystawy indywidualne: 2017 – Dom Pracy Twórczej, Uniejów, malarstwo; 2018 – Galeria Odnowa, ASP w Łodzi, malarstwo; 2018 – Galeria SNG ART, Łódź, malarstwo, grafika; 2019 – Ogólnopolskie Biennale malarstwa i grafiki – Piękne Sztuki – Radomsko – I nagroda; 2020 – Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


data ostatniej modyfikacji: 2021-05-26 10:33:55
Komentarze
 
Polityka Prywatności