2021-06-14 12:00

Design thinking w pracy i w domu - bezpłatny webinar organizowany przez AHE

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi organizuje webinar "Design thinking w pracy i w domu", który odbędzie się 14 czerwca o godzinie 12:00.

To, czego możemy być pewni to fakt, że przyjdzie nam się niejednokrotnie mierzyć z wieloma wyzwaniami osobistymi i zawodowym, które będą od nas wymagały określonych kompetencji oraz umiejętności radzenia sobie z problemami.
Jak się przygotować na nieznane?
Sposobów jest wiele. Porozmawiamy o nich podczas webinaru. Jednym z nich jest design thinking – skuteczna metoda wspierająca projektowanie rozwiązań, wzmacniająca kreatywność i pracę zespołową.

Prowadzącymi spotkanie będą:

Beata Michalska-Dominiak
Doświadczony moderator design thinking, certyfikowany trener biznesu, praktyk z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu i kierowaniu projektami oraz wsparciu procesów transformacyjnych w organizacjach. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Współzałożycielka społeczności "Klientocentryczni" skupiającej ekspertów z zakresu design thinking, service design, UX, customer research. Współautorka pierwszego podręcznika z zakresu design thinking bazującego na doświadczeniach w polskim biznesie – „Poradnik design thinking – czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie". Trenerka w programie Driving Innovation The Chartered Institute of Marketing. Czerpie z potencjału myślenia projektowego podczas prowadzenia szkoleń i warsztatów dla biznesu, administracji publicznej, edukacji i sektora pozarządowego. Współpracuje z uczelniami. Bierze udział w konferencjach, kongresach w roli eksperta. Angażuje się w wiele inicjatyw, w ramach których zamienia problemy na wyzwania i wspiera w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań.

Piotr Grocholiński
Posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie tworzenia strategii, modeli biznesowych, segmentacji, zarządzania produktem oraz przeprowadzania zmian w organizacji. Pracował w środowiskach wielokulturowych m.in. ING Banku Śląskim, Nordea Banku, LG Petro Banku oraz udzielał niezależnego wsparcia biznesowego dla firm z różnych sektorów (Bankowość, Ubezpieczenia, Energetyka, Edukacja, Turystyka, NGO, Budownictwo, Usługi Medyczne, Branża Kreatywna). Dzięki praktyce biznesowej i projektowej skutecznie łączy obszar biznesowy z procesami projektowania.
Pomaga liderom i ich zespołom wdrażać metody projektowe oparte na klientocentryczności oraz wzmacniać kulturę innowacji. Wspiera firmy w osiąganiu przewagi konkurencyjnej poprzez pomoc w wyznaczaniu nowych kierunków strategicznego rozwoju. Prowadzi programy, które łączą analityczne spojrzenie na obecną sytuację firmy, jej silne strony z podejściem tzw. forward thinking w celu określenia możliwości rozwoju, opracowania nowych modeli biznesowych i wykorzystania szans rynkowych w zakresie utrzymania obecnych i pozyskania nowych klientów oraz wzrostu efektywności. Wspiera liderów we wzmocnieniu swoich kompetencji przywódczych: myśleniu strategicznym, budowaniu zaangażowania i rozwoju podległych pracowników.


data ostatniej modyfikacji: 2021-05-26 11:44:22
Komentarze
 
Polityka Prywatności